სტრატეგია

შპს "ტაშირ პიცას" სტრატეგია მიზანმიმრთულია სომხეთში გრძელვადიანი და მდგრადი ბიზნესის განვითარებისაკენ.

კომპანიის სტრატეგიის პუნქტები შემდეგია:

  • მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა;
  • სწრაფი, გემრიელი და ხელმისაწვდომი საკვების მიწოდება;
  • ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა;
  • სომხეთის რესპუბლიკაში ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მხარდაჭერა; 
  • კომპანიის საქმიანობის უწყვეტობის უზრუნველყოფა; 
  • კომპანიის ერთიანობის უზრუნველყოფა.