ახალი ამბები

ახალი პიცერია.მისამართი:რუსთაველის გამზ. 2/4

12/21/2017

ახლა უკვე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ფილიალში.რუსთაველის გამზ. 2/4,გალერეა თბილისი,მე -3 სართული.

"ტაშირპიცა" პირველი პიცერია საქართველოში

03/17/2016

პირველი "ტაშირ პიცა" გაიხსნა 5 მარტს, ქ.თბილისისსავაჭროდაგასართობცენტრ East Point-ში, მისამართზე: ალექსანდრეთვალჭრელიძის №2.